Հավատք, Հույս, Սեր/ Faith, Hope, Love

Հավատք, Հույս, Սեր/ Faith, Hope, Love

Տեր Շավարշ Քահանայի քարոզները եւ Սուրբ Գրքի սերտողությունը — սիրով Դիլիջանից ամբողջ Հայոց աշխարհին։

Նոր Մարդ Լինենք Հիսուսով, Սուրբ Հոգով Լցված ~ New Creations in Christ, filled with the Holy Spirit
Նոր Մարդ Լինենք Հիսուսով, Սուրբ Հոգով Լցված ~ New Creations in Christ, filled with the Holy Spirit

Սուրբ ծննդյան այս 5-րդ օրը եկեք լցվենք ցնծությամբ և ուրախությամբ մեր Փրկչի՝ Հիսուս Քրիստոսի գալստյան առթիվ: Նրա ծննդյան ուրախությունը թող մեզ լցնի Սուրբ Հոգով և մեզ վերածի նոր մարդու: ~ On this 5th day of Christmas, let us be filled with happiness and joy at the arrival of our Savior, Jesus Christ. Let the joy of his birth fill us with the Holy Spirit, and turn us into new creations, in His name.

Նահատակների հիշատակին նվիրված քարոզ - Սուրբ Ծննդյան Բ Օր ~ Sermon Dedicated to Our Martyrs
Նահատակների հիշատակին նվիրված քարոզ - Սուրբ Ծննդյան Բ Օր ~ Sermon Dedicated to Our Martyrs

Սուրբ Ստեփանոսը առաջին քրիստոնյա նահատակն էր, և Սուրբ Ծննդյան այս երկրորդ օրը, մենք հիշում ենք նրան և մեր բոլոր նահատակներին և աղոթում նրանց համար: ~ St. Stephen was the first Christian martyr, and on this second day of Christmas, we commemorate his sacrifice, and we remember the sacrifice of all of our martyrs, and pray for the souls of those who died in the recent war.

Սուրբ Ծննդյան Օրվա Քարոզ - Հիսուս մեր Էմմանուել ~ Christmas Day Sermon - Jesus our Emmanuel
Սուրբ Ծննդյան Օրվա Քարոզ - Հիսուս մեր Էմմանուել ~ Christmas Day Sermon - Jesus our Emmanuel

Հավատք, սրբություն, եւ զոհություն - սա է ճշմարիտ Քրիստոնյայի կյանքը: Faith, holiness, and sacrifice - this is the life of a true Christian.

Սուրբ ծննդյան Գիշեր ~ Christmas Eve Sermon
Սուրբ ծննդյան Գիշեր ~ Christmas Eve Sermon

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։

Հավատք, Հույս, Սեր ~ Faith, Hope, Love (Trailer)
Հավատք, Հույս, Սեր ~ Faith, Hope, Love (Trailer)